Zde se nacházíte

Síla sugesce a jak se bránit sugesci

Co je to sugesce a jakou má nad námi moc? Jak se sugesce projevuje a jak se bránit před negativní sugescí?

Co je to sugesce

Sugesce je představa, myšlenka, informace, která je přijímána jako realita bez ohledu na to, jestli to odpovídá skutečnosti.

Zdrojem sugesce může být osoba, instituce nebo předmět. Osoba, která podléhá sugesci, se projevuje v souladu s obsahem sugesce, ať už jde o fyziologické projevy organizmu, psychické procesy nebo celkové chování. Sugesce se uplatňuje v mnoha oblastech: medicína, psychoterapie, léčitelství, transcendentální meditace atd.

Přijetí sugesce závisí na mnoha faktorech:

  • osobní přesvědčení
  • aktuální stav
  • aktuální nálada
  • očekávání
  • životní zkušenosti
  • důvěra ve zdroj sugestivní informace

K přijetí sugesce přispívá zejména důvěra ve zdroj sugestivní informace. Může jít o osobu (lékař, politik, kněz), instituci (církev, televize), která je spojena s autoritou, což v dané osobě vyvolává důvěru. Zdrojem sugesce může být i určitý předmět (renomovaný léčebný prostředek nebo postup).

Síla sugesce

Sugesce se projevuje v oblasti smyslových prožitků, psychického i fyzického stavu dané osoby. Má silný vliv na vnímání a celkové rozhodování.

Sugesce ovlivňuje silně proces vnímání. Sugescí lze vyvolat halucinační prožitky (člověk slyší mluvit osobu, která není přítomna a hovoří s ní). S pomocí sugesce lze blokovat příjem smyslových informací (navodit přechodnou funkční slepotu), zmírnit bolest nebo dokonce zcela zablokovat vnímání bolesti (sugesce jako anestezie). Skrze sugesci lze ovlivňovat paměť, vyvolat ztrátu paměti nebo paměť aktivovat.

Sugesce usměrňuje činnost orgánů (ovlivnění rychlosti tepu srdce) i celých složitých systémů organismu (zažívání, imunitní systém). Negativní účinky sugesce pozorujeme u osob, které nahlížejí pesimisticky na své onemocnění, což může vést k zvláštní demobilizaci obranných mechanizmů organizmu a následně k nečekaně nepříznivému průběhu nemoci.

„Extrémní příklad destruktivního působení sugescí představují úmrtí domorodců z primitivních asijských, afrických a jihoamerických kmen po prokletích domorodých šaman odsuzujících je k smrti. Jde o výjimečné případy jedinců, přijímajících jako osudové nezvratné šamanovo prokletí a disponovaných k aktivaci sebezničujících psychických autoregulačních zásah.“

Sugestibilita

Sugestibilita je schopnost podléhat sugesci. Závisí na vrozených vlastnostech jedince, okolnostech a mnoha dalších faktorech. Výrazněji rozvinutou sugestibilitu má asi 30% osob.

Hypnóza je stav změněného vědomí, při němž se zvyšuje úroveň sugestibility od osob, které hypnózu navodily.

Sugesce jako běžná součást života

Sugestivní působení představuje určitou formu mezilidské komunikace, jejímž cílem je druhé přesvědčit a ovlivnit. Jde tedy o běžný společenský jev. Probíhá v různých oblastech (náboženství, reklama, film). Např. během sledování filmu divák podléhá sugesci, když prožívá fikci jakoby šlo o skutečnost, což doprovází odpovídající reakce (hororová scéna vyvolává bušení srdce, pocení rukou).

Jak se bránit před negativní sugescí?

Sugesce může mít silně negativní vliv v našem životě. Jak je možné se proti tomuto jevu bránit?

Účinnou obranou před sugescí je maximálně racionální přístup k přijímaným informacím, zejména používání logického myšlení.

Zdroj: Věda kontra iracionalita, Sborník přednášek, Český klub skeptiků – SISYFOS

Top