Zde se nacházíte

Astrologie není o hvězdách a znamení nejsou souhvězdí – jak vznikla astrologie

Pokud si myslíte, že vaše astrologické znamení souvisí s tím, kde se reálně nacházely hvězdy a planety v okamžik vašeho narození, jste na omylu. Pokud věříte, že vám horoskop ukazuje, jak vypadá obloha a kde se reálně nacházejí nebeská tělesa na obloze, mýlíte se. Astrologie se nezabývá reálným děním na obloze a astrologické znamení je něco zcela jiného než souhvězdí na obloze.

Lidé, kteří věří v astrologii, žijí v klamu

Téměř každý člověk na této planetě ví, jaké je astrologické znamení. Mnoho lidí se se svým znamením identifikuje. Zvláště v ženském kolektivu se lze setkat s výroky jako: Jsem typický Blíženec, ukecaná a společenská / Já jsem Štír, proto mě zajímá nadpřirozeno / Jsem Rak, takže je pro mě rodina to nejdůležitější!

Lidé, kteří věří astrologii to vnímají tak, že o nich jejich znamení mnohé vypovídá (Opravdu to na mě sedí!), od povahových rysů až po to, jakým směrem by se měli v životě ubírat. Astrologičtí fandové zkoumají partnerské horoskopy, aby zjistili, jak se k dotyčnému partnerovi hodí, nebo si rádi počtou v denní horoskopické předpovědi, aby zjistili, co je čeká a nemine.

Naneštěstí většina z těchto fandů astrologie si myslí, že se astrologie zabývá hvězdami a zkoumá reálné dění nebeských těles na obloze. Také si myslí, že jejich astrologické znamení je to samé co stejnojmenné souhvězdí na obloze. Opak je pravdou. Astrologie nemá s hvězdami, se souhvězdími a s reálným děním na obloze téměř nic společného.

Souhvězdí nejsou znamení

Pojmy souhvězdí a znamení se často zaměňují. Jde přitom o 2 různé věci. Znamení není souhvězdí. Znamení Blíženců není souhvězdí Blíženců, znamení Raka není souhvězdí Raka atd.

Ve zkratce: Souhvězdí jsou hvězdy na obloze, a proto je můžeme na obloze vidět a zkoumat. Znamení nejsou hvězdy na obloze, nemůžeme je na obloze vidět, ani zkoumat.

Souhvězdí

Souhvězdí je skupina jasných hvězd nebo také oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi. Na obloze můžeme pozorovat např. souhvězdí Blíženců, souhvězdí Raka atd. Se souhvězdími astrologie nepracuje.

Obrázek zachycuje souhvězdí na noční obloze. Na obrázku můžeme vidět mj. souhvězdí Ryb, Berana, Býka, Blíženců, Raka a Lva.

Znamení

Znamení je astrologický pojem a jde o přesnou dvanáctinu ekliptiky. V astrologii existuje 12 znamení, což je 12 úseků, které se po 30° táhnou podél ekliptiky. Mezi 12 znamení patří znamení Blíženců, znamení Raka atd. Astrologie pracuje se znameními.

12 znamení

12 znamení a jak vznikla

Před pár tisíci lety se formoval počátek dnes nejznámější astrologické odnože. Tehdy byl rok rozdělen na 12 měsíců. Číslo 12 bylo magické a Slunce (přirozeně) tím nejdůležitějším tělesem na obloze. Dávní pozorovatelé oblohy si všimli, že i když je na obloze nespočet souhvězdí, Slunce prochází pouze některými z nich.

Slunce procházelo více než 12 souhvězdími za rok a v každém souhvězdí setrvávalo nestejnou dobu, což je logické, jelikož jsou jednotlivá souhvězdí různě velká. Slunce před tisíci lety i dnes během roku projde souhvězdím Berana, Býka, Blíženců nebo také souhvězdím Hadonoše atd.

Dávní pozorovatelé nebeské oblohy však chtěli mít 12 stejných částí, které by odpovídaly 12 měsícům v roce. A tak rozdělili ekliptiku na 12 úseků po 30 stupních, přičemž první z nich začínal v tzv. jarním bodě. Tak vzniklo 12 znamení: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.

Slunce tehdy procházelo souhvězdím Berana, Býka, Blíženců, Raka, Lva, Panny, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Vodnáře a Ryb. Zajímavé však je, že Slunce procházelo také dalšími souhvězdími, které se nestaly inspirací pro astrologickou dvanáctku. Velké a výrazné souhvězdí Hadonoše, kterým Slunce také procházelo, nebylo bráno v potaz. Staří astrologové zkrátka chtěli symetrický 12ti členný systém, což vyžadovalo škrty mezi souhvězdími.

Pro tehdejší astrology nebylo podstatné reálné dění na obloze. Nezáleželo jim na tom, ve kterém souhvězdí se Slunce nachází. Nezajímalo je reálné postavení nebeských těles. Chtěli vlastní symetrický systém s vymyšlenými 12 úseky, které by napasovali na 12 měsíců v roce.

12 znamení bylo souhvězdími na obloze pouze inspirováno. Kromě stejného názvu nemá znamení se stejnojmenným souhvězdím nic společného. Znamení je astrologický konstrukt a jde o něco zcela odlišného než jsou hvězdy na obloze.

Malé shrnutí s pomocí příkladu

Souhvězdí Ryb se nachází na obloze a na noční obloze jej můžeme pozorovat a zkoumat. Můžeme vidět, jak v souhvězdí Ryb září např. Mars a Venuše ve chvíli, kdy se v něm tyto planety skutečně nachází (viz obrázek).

Mars a Venuše v souhvězdí Ryb na obloze

Znamení Ryb nemá se souhvězdím Ryb kromě názvu nic společného. Jde o jeden ze 12 úseků ekliptiky. Znamení Ryb nemůžeme na obloze vidět, ani zkoumat. Znamení Ryb existuje pouze v astrologických programech a tabulkách.

Obrázek níže je krásnou ukázkou astrologického klamu. Znamení jsou prezentována jako skutečná souhvězdí na obloze, kterými Slunce reálně prochází a navíc jsou téměř stejně velká, což neodpovídá skutečnosti.

Moje, tvoje, vaše znamení = tzv. sluneční znamení

Slunce je nejdůležitějším tělesem pro astrologické věštění. Znamení, se kterým se astrologičtí příznivci identifikují jako se svým znamením je tzv. sluneční znamení a jde o znamení, ve kterém se nacházelo Slunce v okamžiku narození jedince.

Nutno podotknout, že astrologie se nezabývá jen umístěním Slunce ve znameních. Každé jednotlivé nebeské těleso je v určitém znamení.

Všechno je dnes jinak

Před více než 2 tisíci lety začínalo první znamení, znamení Berana, v jarním bodě, který se nacházel v souhvězdí Berana. Jedinec tehdy narozený o jarní rovnodennosti byl podle astrologů ve znamení Berana a zároveň v den jeho narození bylo Slunce na obloze v souhvězdí Berana.

I když se ale v podstatě znamení a souhvězdí ani před tisíci lety nekryla, dnes je rozdíl mezi znameními a souhvězdími ještě větší.

Rotační osa Země a jeden zásadní posun

Rotační osa Země vykonává precesní krouživý pohyb, kterým opisuje plášť kužele. Vlivem toho se mění poloha zmíněného jarního bodu, a tím pádem i poloha Slunce v době, kdy začíná první znamení. Jedna perioda, během které zemská osa vykoná celou jednu precesní otočku, se nazývá Platónský rok a trvá přibližně 25 800 let. Pokud toto číslo vydělíme dvanácti, vyjde hodnota 2 150 let, což je doba, za kterou dojde k posunu o jedno znamení. A to přibližně odpovídá současnému stavu, kdy od ustanovení znamení uběhlo již přes 2 000 let. Pokud se tedy člověk dnes narodí například ve znamení Berana, tak Slunce je ve skutečnosti teprve v souhvězdí Ryb. (https://www.hvr.cz/2016/03/17/proc-znameni-zverokruhu-neodpovidaji-souhvezdim/)

I když astrologové při vytváření 12 znamení jednali svévolně, přesto se při určení období prvního znamení (Berana) snažili trefit do okamžiku, kdy se Slunce nacházelo ve stejnojmenném souhvězdí.

Dnes je ale situace jiná. Většinou platí to, že každé znamení je vůči stejnojmennému souhvězdí posunuto o jedno dál. Např. když je podle astrologie Slunce ve znamení Raka, na obloze se ve skutečnosti nachází Slunce v souhvězdí Blíženců a do souhvězdí Raka se dostane později. Když je podle astrologie Venuše ve znamení Štíra, na obloze je Venuše teprve v souhvězdí Vah a Štírem projde později.

Astrologie je úplně mimo

Slunce ve znamení versus Slunce v souhvězdí na obloze

V dnešní době existuje nespočet aplikací, s nimiž můžeme pozorovat nebo zkoumat oblohu. S těmito aplikacemi si také můžete ověřit, jak velký je rozdíl mezi znameními a souhvězdími. Např. díky aplikaci Sky map se mj. dozvíte, kde se reálně nacházelo Slunce nebo Měsíc v okamžiku vašeho narození.

Aplikace Sky Map (a shodně s ní mnohé další astronomické aplikace) ukazuje, že 12. července roku 1994 se nacházelo Slunce v souhvězdí Blíženců.

Astrologické aplikace, tabulky, programy a webové stránky nás však zpravují o tom, že 12. července 1994 se Slunce nacházelo ve znamení Raka.

Na obloze versus v astrologickém programu

Takový Měsíc v Raku je podle astrologie spojen s citlivostí a emocionalitou. Ve dny, kdy je Měsíc v Raku umocněn úplňkem astrologové varují před silnou přecitlivělostí. Člověk by prý v tyto dny neměl zatěžovat svůj žaludek, prsa a vaginu.

Astrologické tabulky a programy nás informují na minutu ,,přesně‘‘ o tom, kdy se nebeská tělesa dostávají do jednotlivých znameních. Podle astrologické stránky najdise.cz nás 27. 12. 2023 čeká úplněk Měsíce ve znamení Raka a to od 1:32, kdy Měsíc do znamení Raka vstupuje.

Reálný Měsíc na obloze, nikoli ten v astrologických programech, se přitom bude 27. 12. 2023 v 1:32 nacházet v souhvězdí Blíženců, nikoli Raka. Není to celé bizarní?

27. 12. 2023 v 1:32 a Měsíc v souhvězdí Blíženců, Sky map.

Každé nebeské těleso, o kterém astrologové mluví, existuje pouze v rámci smyšleného astrologického systému. Na obloze se přitom stejnojmenné reálné nebeské těleso nachází někde úplně jinde. Astrologie a reálné dění na obloze se tak zcela rozcházejí.

Astrologie je nebetyčný bizár

Nutno podotknout, že stejně tak jako je 12 znamení astrologickým konstruktem, je i souhvězdí svým způsobem lidským výmyslem. Lidská představivost dala souhvězdím tvar a název.

Astrologie však není jen výmysl, je to nebetyčný bizár a klam. Mate svými pojmy, když používá jména reálných nebeských těles pro své astrologické objekty, které jsou přitom jen imaginárními body v astrologických programech. Mluví o Slunci a Měsíci a používá pojmy jako konjukce planet atd., i když to celé nemá s reálným děním na obloze nic společného.

Takže pokud vás fascinují hvězdy a planety, vydejte se zkoumat noční oblohu. Je to lepší než ztrácet čas s klamavými astrologickými bláboly.

Top