Zde se nacházíte

Je negativní zpětná vazba vůbec správná?

Zpětná vazba

Podle nedávného titulního článku v Harvard Business Review, je zpětná vazba zřídka kdy užitečné. Autoři argumentují, že konstruktivní kritika nepomůže lidem vyniknout a že upozornění na nedostatky, spíše podporuje odpor se nadále v této oblasti rozvíjet. Rovněž uvádějí, že manažeři mají povzbuzovat zaměstnance v tom, aby se méně starali o svoje slabiny a více se zaměřili na svoje silné stránky.

Nicméně vedoucí školitelé pro Center for Creative Leadership (CCL), kteří vycházejí ze svých výzkumů a zkušeností, docházejí k jinému závěru: “Zpětná vazba – ať už pozitivní nebo negativní – je naprosto základní pomocí pro manažery, kteří se díky ní mohou zlepšovat ve vlastnostech, které jsou jejich slabinami a správně se zlepšovat ve svých přednostech, tak aby mohli vynikat jako vedoucí pracovníci.”

Prokrastinace

Prokrastinace – Odkládání Úkolů, Jak Ji Porazit?

Prokrastinace je největším nepřítelem předsevzetí, nebo pracovních výsledků. V článku si ukážeme jak se jí úspěšně zbavit a porazit ji…

Zde jsou nějaké body, na kterých se společně obě strany shodly:

Tvrdá zpětná vazba nepomáhá lidem prospívat a vynikat

Aby kritika/zpětná vazba byla účinná, musí být podána s respektem a péčí. Časté, nebo pouze negativní komentáře, mohou vyvolat obranné reakce, které tlumí motivaci a vnímání podnětů.

Pozitivní zpětná vazba je nezbytná pro učení

Lidé mají obecně velmi rychle jasno v tom, co je špatně. Nicméně minimálně stejně důležité je i věnovat pozornost tomu, co je správné a pomáhá jim v rozvíjení.

Dávat návody, jak vyřešit problém, je často nesprávný přístup

Tím, že budete pokládat otázky, které pomohou lidem v reflexi daného problému a povedou k jeho vyřešení, se budou lidé mnohem rychleji učit. Pomáhá to v objevování a experimentování při řešení problému a navíc se tak získávají zkušenosti pro řešení problémů v budoucnu.

Nicméně důležitější jsou body na kterých se neshodly a na která podávají vysvětlení:

Lidé jsou nespolehlivými hodnotiteli druhých a poskytují zpětnou vazbu, která je více zkreslení než pravda

Je pravda, že zpětná vazba není nikdy objektivní, jelikož je podávána lidmi s jejich unikátním pohledem na věc. Nicméně pro vůdce je nesmírně důležité vědět, jak je lidé vnímají a jak na ně působí. Podle toho pak může při jejich vedení zaujmout určitý postoj, spolupráci, důvěru apod.

Zpětná vazba na nedostatky vytváří strach, který zabraňuje zdokonalování se

Výzkum ukazuje, že 360 stupňová zpětná vazba u lidí, kteří měli nepříznivé hodnocení, vedla k většímu úsilí o zlepšení, než u těch, kteří ji měli pozitivní. Úspěšní manažeři navíc uvádějí, že k jejich rozvoji došlo právě v obtížných situacích (např. otřesní šéfové, obchodní chyby, degradace…)

Lidé by se měli soustředit pouze na to v čem jsou dobří

Bohužel nezáleží na tom, jak jsou všechny silné stránky dobré. Stačí pouze jedna vlastnost, která je špatná (arogance, neschopnost vést tým, potíže s řešením problémů) a ta dovede tým/společnost k neúspěchu.

Nejlépe vaší firmě pomůže, pokud se budete nadále zlepšovat pouze v tom, v čem jste dobří

Toto tvrzení předpokládá, že každý je dobrý ve správných věcech – že ovládají kritické dovednosti a schopnosti, které firma potřebuje. Nicméně obecně platí, že to je jen vzácná situace. Vedoucí jsou nejčastěji nejslabší právě v těch nejdůležitějších aspektech, jako je motivace, vedení zaměstnanců, strategické plánování a řízení změn.

Kognitivní porucha

Tři Jednoduché Návyky, Které Slouží Jako Prevence Kognitivní Poruchy

Mnoho lidí se domnívá, že stárnutí má nevyhnutelný vliv na náš mozek. Je to ovšem tak nevyhnutelné, jak se to mnohým lidem zdá být?…

Pokud se zaměřujte pouze na silné stránky, de facto lidem říkáte, že neexistují oblasti, ve kterých by se mohli/měli zlepšovat. Umožňujete také lidem, aby se soustředili a podíleli na nějaké zbytečné – často i komplikované – práci, což může velmi ohrozit efektivitu společnosti.

Myslím si, že je daleko důležitější se zaměřit na to, jak poskytnout “negativní” zpětnou vazbu, která minimalizuje riziko hrozeb pro společnost a pomáhá ve zdokonalování lidí, namísto vyhýbání se jí.

Zpětná vazba která je podaná stylem: “Tohle jsi podělal, tvůj názor je úplně mimo.” není vůbec správná a šťastná. Vede k demotivaci, uzavření a strachu udělat rozhodnutí v budoucnu. Pokud budete s nějakým názorem/rozhodnutím nesouhlasit, nebo jej budete vnímat jako špatný, zamyslete se nad tím, co vedlo člověka udělat takovýto krok. Važte si jeho rozhodnutí a zkuste pochopit jeho proces uvažování. Pak berte v potaz chybné úsudky a společně je proberte. To pak povede k jeho napravení, poučení a především k chuti to znovu udělat lépe. Uvidíte, že to tak navíc bude.

Zdroj: Harvard Business Review

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na
Top